Poznaj bliżej 40 najczęściej używanych słówek niemieckich

Niemiecki MAX